FAQ om frånluftsvärmepumpar

Värmepumpservice

Rengöring av ventilationskanaler + injustering

2.900 : – inkl. moms & ROT-avdrag

Bosch Compress 3800i Service

Detta ingår:

Rengöring av ventilationskanaler görs med professionell sotarutrustning, och vi utfärdar en ny ventilationsprotokoll.

Skulle du önska att vi byter dina frånluftsdon tillkommer en kostnad på 150:- styck inkl. moms

Service av NIBE och Bosch frånluftsvärmepumpar:

1.890 :- inkl. moms

Priset gäller för service upp till en timme.

Detta ingår:

 • Rengöring av fläkt
 • Rengöring av filter
 • Kontroll av styrsystem
 • Kontroll av säkerhetsventil – värme
 • Kontroll av säkerhetsventil – vvs
 • Kontroll av förbrukningsström
 • Kontroll av kompressor
 • Kontroll av påfyllningsventil
 • Kontroll av cirkulationspump
 • Kontroll av avlopp, spillvatten
 • Rengöring av kodensslang
 • kontroll av blandningsventil
 • Kontroll av expansionskärl

kontakt/bokning

eller ring 073-0227121 (kontor)