FAQ om frånluftsvärmepumpar

Frånluftsvärmepumpar.

Bra att veta om frånluftsvärmepumpar.

Frånluftvärmepumpar kan installeras i hus med mekanisk ventilation och vattenburen uppvärmning, golvvärme eller radiatorer. Mekanisk ventilation betyder att det är frånluftkanaler som kontinuerligt ventilerar inomhusluften.

Frånluftsvärmepumpen hämtar värme från inomhusluften, ventilationssystemets frånluft, det vill säga den ventilationsluft som ska lämna huset. När ventilationsluften blåser ut ur huset är den uppvärmd och har en temperatur på omkring 20-grader. Det betyder att den innehåller mycket energi. En frånluftsvärmepump tar tillvara den energin och ger antingen bara varmvatten eller både varmvatten och värme till huset.

Jämn temperatur året om

En fördel som frånluftsvärmepumpen har jämfört med luftvattenvärmepumpen eller luftluftvärmepumpen som hämtar värme ur utomhusluften är att temperaturen på inomhusluften är ungefär den samma året runt. Det betyder att frånluftsvärmepumpen har en jämn verkningsgrad året runt i hela landet.

Vanliga i hus från 80-talet och framåt

Efter energikrisen på 1970-talet ställdes högre krav på husens isolering. Husen blev tätare, men det blev problem med fukt och mögel. Därför utvecklades frånluftsventilationen, som är enkel och relativt billigt att installera. Den fungerar så att luft från kök, badrum/toalett och tvättstuga fläktas ut och ersätts av ny luft som kommer in genom ventiler i ytterväggarna. Frånluftsvärmepumpar blev vanliga i nybyggda hus från 80-talet och framåt.
Idag finns det två typer av frånluftsvärmepumpar på marknaden, med eller utan varvtalsreglerad kompressor.

Frånluftsvärmepumpar med ny teknik

Numera finns frånluftsvärmepumpar med varvtalsreglerade kompressorer och högre effekt. Dessa värmepumpar är effektivare och passar även i hus med högre energibehov. Varvtalsreglerade kompressorer är vanliga på luftluftvärmepumpar, men är nytt för frånluftsvärmepumpar.

Frånluftsvärmepumpar med på/av-kompressor

Det finns fortfarande nya frånluftsvärmepumpar som har den traditionella typen av kompressor som antingen går för fullt eller är avstängd. Det kallar man en på/av-kompressor. Räkna med att de inte är riktigt lika effektiva som de med varvtalsreglering. De lämpar sig bäst i mindre hus med lågt energibehov, eftersom de har en effekt på bara två kilowatt. Då sparar den mellan 40 och 50 procent jämfört med om huset inte skulle ha någon frånluftsvärmepump utan direktverkande el istället.

Frånluftsvärmepumpar i äldre hus

Har du ett äldre hus där det är dags att byta ut frånluftsvärmepumpen så måste du tänka på att det kan krävas extra isolering av frånluftskanalen eftersom frånluftvärmepumpar med varvtalsreglering är effektivare. Det är normalt inget problem att isolera frånluftskanalen. Tänk på att om du inte gör det, kan du få problem med fukt och kondens.

Luftfilter måste bytas eller rengöras

För att frånluftsvärmepumpen ska fungera så effektivt som möjligt måste filtren bytas eller rengöras med jämna mellanrum. Det går bra på hösten efter pollenperioden. Ligger huset i en storstad kan du behöva byta eller rengöra filtren oftare än om du bor på landet. Följ tillverkarens instruktioner. Tänk på att priserna för nya filter kan variera mycket.

Många faktorer påverkar bullret

Nya frånluftsvärmepumpar har oftast en låg ljudeffektnivå. Bäst är att ha så låg lufthastighet som möjligt i ventilationskanalerna, vilket gör att bullret minskar. Frånluftsvärmepumpen behöver dock ett minimiflöde för att få bästa verkningsgrad. Det som kan orsaka buller är dåliga ljuddämpare och felaktig montering samt för trånga kanaler som är dåligt isolerade. En stor mängd luft som trycks genom trånga kanaler ger hög ljudnivå. Trycks samma mängd luft genom större kanaler låter det inte alls. Även vibrationer från felaktigt monterade aggregat kan ge oönskade ljud.

Några viktiga saker att tänka på:

Injusteringar och inställningar av frånluftsvärmepumpen och ventilationssystemet är mycket viktiga både för att hålla nere energianvändningen och för att få så bra inomhusluft som möjligt.

Smutsiga filter ökar tryckfallet och då stiger energianvändningen.

Att byta eller rengöra filter regelbundet är viktigt, både för att hålla nere energianvändningen och för att få bra inomhusluft.

kontakt/bokning

eller ring 073-0227121 (kontor)