FAQ om frånluftsvärmepumpar

Frånluftsvärmepumpar

FAQ om frånluftsvärmepumpar

Skiftande panntryck?

Panntrycket skiljer sig lite i förhållande till hur varmt eller kallt systemet är. Om trycket sjunker utan att återhämta sig, prova att fylla på till normalvärdet(se manual). Om trycket återigen sjunker….

klicka här

Felaktig utomhustemperatur?

Det vanligaste orsaken till att utetemperaturen på pannan skiljer sig från andra termometrar är att utegivaren till pannan är placerad så att solen kommer åt att påverka. Normalt skall utegivaren vara placerad i nord-nordvästlig riktning.

Är temperaturskillnaden större än några grader?

klicka här

Reglera temperaturen?

Olika modeller har olika lösningar på hur man ställer in temperaturen men det som är av betydelse är följande:

 • Värmekurvan
 • Rätt inställda termostater
 • Panntryck
 • En rättvisande utomhusgivare.

Konsultera din värmepumps manual för en detaljerad beskrivning.

Kallt i huset?

 • Har ett larm löst ut? Konsultera Manualen för åtgärd.
 • Är alla radiatorer kalla. eller bara några? Om det bara är några är pannan oskyldig.
 • Vad visar utomhusgivaren? Pannan agerar efter den angivna temperaturen. Är den fel så agerar pannan fel.
 • Kontrollera att panntrycket ligger runt 0,5-1,5 bar.
 • Försäkra dig om att systemet är avluftat.
 • Som sista åtgärd kan du prova att slå av och på pannan.
 • Ingen förbättring?

  klicka här

  .

Moderna vs. äldre frånluftsvärmepumpar?

Mycket pga. Boverkets hårdare byggregler har effektiviteten på den nya generationens frånluftsvärmepumpar ökat markant. Detta gäller då framförallt de pumpar som tagits fram de senaste åren. Är frånluftsvärmepumpen godkänd för Boverkets senaste byggregler så är den med största sannolikhet också den effektivaste pumpen från den tillverkaren. Även äldre modeller finns kvar i sortimentet, så det gäller att vara uppmärksam på vilken man väljer.

Ljummet vatten, varmt hus?

Några enkla åtgärder du kan göra innan du

Kontakta oss

 • Är elpatronen blockerad i någon inställning?
 • Kontrollera att blandningsventilen korrekt inställd.
 • Kontrollera att pumpen är ordentligt avluftad.
 • En omstart kan i vissa fall hjälpa.

ljud från frånluftsvärmepumpen?

Lite ljud från frånluftsvärmepumpen är helt normalt, medan onormalt ljud kan bero på olika orsaker. Nedan kommer vissa förslag att nämnas på vad du kan göra för att minska det onormala ljudet:

Ett visst ljud får man tyvärr stå ut med, fläkt och cirkulationspump snurrar och kompressorn mullrar när den är igång.

Skramlande rör och plåtar ska man inte behöva stå ut med. Dessa ljud kan man få bort helt eller åtminstone minskas kraftigt. Några grundläggande regler för att minimera risken för ljud är följande.

 • Frånluftsvärmepumpen måste stå lodrätt. Pumpen står på 4 st. Justerbara fötter. Genom att skruva på dessa kan man höja och sänka pumpen. I vissa fall kan detta minska ljudet.
 • Inget får vidröra pumpen,det måste alltid finnas en glipa mellan pumpen och omgivande väggar och skåp mm.

Om inget hjälper –

kontakta oss

Byte av luftfiltret?

Hur ofta man byter filter beror mycket på hur mycket luft och därmed smutspartiklar som fångas upp av filtret. Detta i sin tur styr hur ofta filtret måste rengöras. Börjar filtret se slitet och trött ut, så byt. Ett bra filter förlänger livet på pumpen och ger en bättre ekonomi.

Behov av ett nytt filter?

klicka här

kontakt/bokning

eller ring 073-0227121 (kontor)