NIBE bergvärmepump

Bra att veta om bergvärmepumpar

Hur fungerar en bergvärmepump?

Solen är vår största värmekälla och en bergvärmepump använder sig av solens energi. På våren lagras solenergin först under markens yta och i förloppet av säsongen när det blir varmare flyttas den längre ner i marken.

På hösten och vintern använder sig sedan bergvärmepumpen av denna energi för att värma upp ditt vatten både i duschar och radiatorer. Solenergin är så effektiv, att denna metod fungerar även om det har varit en riktigt kylig sommar.

Återvinningen av värmen ur marken sker med hjälp av en vätskefylld slang, som kallas kollektor. Kollektorn kan även hämta värme på sjöbotten eller någon meter under din gräsmatta. Du behöver alltså inte nödvändigtvis ha ett berg för att ha en bergvärmepump.

Vätskan i kollektorslangen cirkulerar och värmepumpen drar ut energin med hjälp av ett köldmedium och värmeväxlare. Sedan skickar den ner den nedkylda vätskan igen. Energin som vinns på detta sätt värmer ditt varmvatten för dusch eller radiatorer.

Hur mycket el kan jag spara?

Med NIBEs bergvärmepumpar kan du minska din energikostnad med upp till 80%. Dessutom är den miljövänlig för att du använder dig av en förnybar och gratis energikälla som minimerar ditt CO2-utsläpp.

Vad är frikyla?

Samma metod för att vinna värme kan även omvändas för att generera kyla på sommaren, något som vi kallar frikyla.

Är det riktigt varm på sommaren, är vätskan långt ner i kollektorslangen fortfarande sval. Bergvärmepumpen använder sig av denna vätska för att kyla ner delar av ditt hus med hjälp av en fläktkonvektor. Det uppvärmda vattnet skicks ner i berget igen och lagras som energiförråd för nästa vinter. Frikyla är alltså miljövänlig gratiskyla.

kontakt/bokning

eller ring 073-0227121 (kontor)